Kehoni ja minä -kurssi

Kehoni ja minä

10.-17.8.2019 Visuvesi

Retki omaan kehoon ja ääneen monitaiteellisen ilmaisun avulla Ruoveden Visuveden kulttuurimaisemissa.

Kehoni ja minä

Monitaiteellinen ilmaisu yhdistää taiteita samanaikaisesti. Kehoni ja minä -kurssilla kehotietoisuus, tanssi, Alexander-tekniikka, laulu, musiikki, kuva ja sana lomittuvat toisiinsa. Taiteet mahdollistavat moniaistisen kosketuksen omaan kehoon, mieleen ja ilmaisuun.

Kurssi vie sinut löytömatkalle oman itsen uusiin ulottuvuuksiin ja tuo elämääsi iloa, eloa, voimaa ja itsetuntoa. Ympäröivällä luonnolla ja luonnonmateriaaleilla työskentelyllä on suuri merkitys taiteita yhdistäessä. Tukena matkallasi toimii koko ryhmä rohkaisten ja kannustaen.

Ryhmä heijastuspintana

Ryhmää tarvitaan heijastuspintana. Erilaisuus lisää perspektiiviä. Vankka kokemuksemme on osoittanut, että eri ammateista ja taustoista tulevien osallistujien yhteistyö antaa parhaan kasvualustan oppimiselle. Osaamisen kynnys poistuu, ja jokaisella on oppimista toisiltaan. Kukaan ei osaa kaikkea, eikä kaikkea opita viikossa. Tärkeintä on avata koko paletti ja löytää jokaisen osallistujan ikioma erityislaatu. Se onnistuu sukeltamalla ennakkoluulottomasti taiteiden pyörteisiin, kaikkeen myötävaikuttavan ja kokemuksia syventävän luonnon keskellä.

Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia kurssin aikana ja lopussa

  • Mitä uutta monitaiteellinen ilmaisu tuo työhöni ja vapaa-aikaani?
  • Mitä luonto antaa taiteisiin?
  • Mitä taiteiden yhdistäminen antaa minulle?
  • Miten löydän itsestäni yhä uutta?
  • Miten saan ilmaistua kehollani ja äänelläni, kuka minä olen?
  • Miten saan aikaan sen että minua kuunnellaan ja katsotaan kiinnostuksella, ja että olen uskottava?
  • Miten saisin karsittua asenteita ja tottumuksia jotka estävät minua näkymästä?
  • Miten saan karismani käyttöön?
  • Miten pääsen yhteistyöstä todelliseen yhteyteen?

Opetus

Etsiminen tapahtuu kehotietoisuuden, tanssin, laulun ja musiikin, kuvan, sanan ja Alexander-tekniikan avulla.

Kehoni ja minä

(Kuva Artimisti ry:n esityksen harjoituksista.)

Kehotietoisuus

Kehotietoisuudessa kuunnellaan omaa kehoa, eri kehonosia ja hengitystä suhteessa liikkeeseen. Tavoitteena on löytää kehon voimavaroja ja optimaalista liikettä.

Rauhallisen liikkeen, hengityksen ja rentoutumisen kautta tutustutaan kehon eri osien liikemahdollisuuksiin erikseen ja kokonaisvaltaisesti. Tutkitaan selkärangan, nivelten ja  lihasten yhteistoimintaa ja harjoitellaan sitä. Kireitä lihaksia rentoutetaan, venytellään ja heikkoja vahvistetaan. Osallistuja oppii tuntemaan kehoansa ja sen liikkeitä paremmin.

Tanssi

Tanssissa harjoitellaan omaa persoonallista liikettä yksin ja kanssatanssijoiden kanssa tavoitteena iloita tanssista ja omasta tanssi-ilmaisusta.

Tanssissa löydetään omaa persoonallista liikeilmaisua ja vapaudutaan tanssimaan yksin, kaksin tai pienryhmissä annettujen tanssitehtävien pohjalta. Opitaan tanssin peruselementtejä: kehonosien liike ja muoto, aika, tila ja voima. Osallistuja saa vahvistusta ja iloa omaan tanssi-ilmaisuunsa ja työkaluja liikkeen opettamiseen.

Laulu

Laulussa lähdetään kehotietoisuudesta, nautitaan oman äänen keholähtöisistä resonansseista,voimasta, herkkyydestä ja jokaisen persoonan omimmasta ilmaisusta. Liike vaikuttaa ääneen ja vapauttaa sen.

Laululyriikan analysointi vie ilmaisua syvempiin tunnekerroksiin ja tuo yllätyksiä itselle itsestä. Laulutekniikka ja sävelkorva toimivat oman kulloisenkin tason mukaisesti parhaimmillaan, luonnollisesti ja pakottomasti sitä kautta, että keskitytään “oikeinlaulamisen “ sijaan tämän ainutlaatuisen, inhimillisen instrumentin kehollisiin ominaisuuksiin ja tunneilmaisuun. Ilmaisun koskettavuus testautuu välittömästi ryhmässä. Vain rehellinen ja paljas ilmaisu saavuttaa vastaanottajan. Kun koko keho soi, äänen värähtelyt resonoivat myös kuulijan kehossa.

Monitaideopetuksen vaikutus laulamiseen:

Tanssin, Alexander-tekniikan ja kuvan opetuksella on yhteinen kehollinen, ajattelullinen ja kielellinen pohja laulun kanssa. Liikkeestä ja äänestä lähtevä maalaaminen vie pakottomasti kokonaisvaltaiseen ilmaisuun ilman suorituspaineita. Monitaiteellinen ilmaisu tuo itselle uutta tietoa äänenkäytön ja ilmaisun rajattomista mahdollisuuksista.

Musiikki

Musiikissa vapaa improvisaatio yksin ja ryhmässä on ainutlaatuinen kokemus rohkaisevan ja inspiroivan pianistin kanssa. Se sopii niin pitkään laulaneille kuin nuottikorvaansakin epäileville. Musiikin, äänimaiseman, puhekuoron ja puhelaulukuoron lajeista toiseen liikkuminen on upea kokemus.

Kuva

Kuvassa liikkeestä ja äänestä lähtevä ”liike-ääni-maalaus” herättää yhden kurssin tärkeimmistä tavoitteista; älä suunnittele, vaan anna kehosi ja äänesi viedä itsesi uusille urille. Kuvaa yhdistetään musiikkiin tekemällä luonnonmateriaaleista installaatioita jotka soivat.

Sana

Sanassa liikutaan runosta lauluun ja päinvastoin, tehdään myös omia tekstejä ja rakennetaan niistä äänimaisemia.

Alexander-tekniikka

Alexander-tekniikka auttaa oppimaan pois alitajuisista jännityksistä ja luomaan edellytykset luonnolliselle ja vapaalle kehon- ja äänenkäytölle.

AT on ajattelumenetelmä, jonka avulla voit itse vaikuttaa hyvinvointiisi. Sitä voit käyttää missä tahansa tilanteessa jo toiminnassa. Opit luopumaan kaavamaisista tottumuksista, jotka aiheuttavat lihasjännitystä  kehoosi estäen sinua toimimasta vapaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Voit palauttaa itsesi läsnäoloon, joka mahdollistaa luonnollisen hengityksen, äänenkäytön ja liikkumisen. Löydät elävän, hengittävän ja vuorovaikutuksen oman itsesi ja ympäristön välillä.

AT:n käyttö jokapäiväisessä elämässä mahdollistaa ryhdin paranemisen, selkä-niskavaivojen hellittämisen, hengityksen ja äänen vapautumisen sekä ennalta ehkäisee tuki-ja liikuntaelinten vaivoja.

Kokonaisvaltainen tekeminen auttaa löytämään itsellekin tuntemattomia alueita kehossa ja kädenjäljissä, auttaa jaksamisessa, uuden etsimisessä ja opettaa uudenlaisia menetelmiä olla itsensä ja toisten kanssa

Opettajat

Marjo Hämäläinen

Marjo Hämäläinen on pitkän linjan tanssin moniammattilainen: tanssitaiteilija, tanssija, koreografi, tanssinopettaja, kehotietoisuuden ja monitaiteellisen ilmaisun opettaja ja yhteisötanssitaiteilija. Hänet tunnetaan ammattitaitoisena, luovana, kannustavana ja innostavana taiteilijana, jonka työskentelyssä ryhmälähtöisyys, heittäytyminen ja tanssin ilo ovat keskiössä.

Hämäläinen on tehnyt pitkän uran Tanssiteatteri Mobitassa, jonka perustajajäseniin hän kuuluu. Opettaessaan Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksella (Näty) hän tutustui Pirkkoliisa Tikkaan, jonka kanssa on tehnyt yhteistyötä musiikkiteatterin ja monitaiteellisen ilmaisun parissa jo vuodesta 1987.

Tanssinopettajana, yhteisötanssitaiteilijana ja koreografina Hämäläinen on toteuttanut erilaisia projekteja lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien, näkövammaisten, parkinsonin tautia sairastavien, muistisairaiden, sekä tanssin ammattiopiskelijoiden kanssa. Vuonna 2010 perustetun 60+ yhteisötanssiryhmän kanssa hän valmistelee parhaillaan 10-vuotisjuhlaohjelmistoa.  Mobitan jälkeen hän on myös toiminut koreografina puheteattereissa, viimeksi Kuopion kaupunginteatterissa vuonna 2017 ja Valkeakosken teatterissa vuonna 2018. Hän jatkaa opettajana Tampereen kesäyliopiston draamakasvatuksen oppiaineissa.

Tanssijana Hämäläisen viimeisimpiin töihin kuuluvat Tanssiteatteri MD:n ”Ronja Ryövärintytär” (2012-2014) sekä koreografi Maija Hoiskon teokset ”Ei puolikasta” (2010), ”Sopimaton” (2012) ja ”Maanantaikerho” ( 2014).

Marjo Hämäläinen on toiminut Yhteisötanssifestivaalien taiteellisena johtajana vuosina 2010, 2012 ja 2014. Hänet on palkittu yhteisötanssin kehittämisestä kahdesti. Pirkanmaan Taikalamppu myönsi hänelle Lampun henki -palkinnon 2010, ja vuonna 2013 hän sai Pirkanmaan taidetoimikunnalta kulttuurityön tunnustuspalkinnon.

Pirkkoliisa Tikka

Pirkkoliisa Tikka on taiteen moniosaaja, joka on pitkän uransa aikana sekä kouluttautunut, kouluttanut että esiintynyt poikkeuksellisen laajasti. Hän on työskennellyt ammattilaisena niin musiikin, teatterin, kuvataiteen kuin taideterapiakoulutuksenkin parissa.

Sibelius-Akatemiasta vuonna 1973 valmistunut Tikka opiskeli pääaineenaan yksinlaulua ja oopperastudiota. Hän täydensi osaamistaan lukuisilla kansainvälisillä jatko-opinnoilla mm. Italiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Seitsemänkymmentäluvulla solistikiinnitys Suomen kansallisoopperassa poiki useita merkittäviä rooleja. Esim. Verdin Rigoleton Gildana hän vieraili mm. Tukholman Kuninkaallisessa oopperassa ja Berliinin Deutsche Staatsoperissa. TV1 teki Rigoletosta studioversion, jota näytettiin laajalti ulkomailla. Fugasta saa 70-luvun historiallisesta tallenteesta DVD-versiota edelleen.

Konserttisolistina Tikka on esiintynyt kaikkien Suomen suurimpien kaupunginorkestereiden kanssa. Hän on myös konsertoinut suurimpien kuorojemme oratorisolistina, sekä liedlaulajana koti-ja ulkomailla.

Oopperauransa lisäksi Pirkkoliisa Tikka on toiminut mm. useita vuosia Tampereen Näyttelijäntyön laitoksen (Näty) näyttelijäntyön laulun ja musiikin lehtorina.

Taiteiden moniosaamista tukevat 1970-luvulta lähtien mm. TEAK:in näyttelijöiden pitkä jatkokoulutus, TAIK:in plastinen sommittelu, monia eripituisia kuvataideopintoja vuosikymmenten varrella. Viimeisimmät opinnot ovat olleet Oriveden opiston Kuvataidelinja, Liikkuvan kuvan linja, Teatteriohjaajan erikoistumisopinnot STADIA ja TV-dokumenttikoulutus KEUDA.

Musiikkiteatteriohjaajan uran varrelle mahtuu yli kolmekymmentä ohjaustyötä, oopperaa, musiikkiteatteria, monitaiteellisia performanssiohjauksia ja -koulutusproduktioita.

Tikka on opettanut taideyliopistoissa ja kaikissa suurimmissa teattereissamme sekä eriasteisissa oppilaitoksissa, joissa hän on opettanut näyttämölaulun lisäksi myös kuoroja, yhtyeitä ja ekspressiivisen taideterapian opiskelijoita. Opettajana hän on vieraillut myös ulkomailla, mm. Hollannissa ja Kanadassa.
Kuvataiteilijana Tikka on osallistunut näyttelyihin sekä kuva-, video-, että performanssitaiteilijana.

Musiikkiteatterin eteen Pirkkoliisa Tikka on tehnyt merkittävää työtä. Hän perusti Suomalainen Musiikkiteatteri Sumute ry:n, ja toimi sen taiteellisena johtajana koko yhdistyksen toiminnan ajan. Sittemmin hän on vienyt musiikkiteatteria kokeelliseen suuntaan. Monitaiteellisen ilmaisun koulutukset alkoivat Oriveden opistossa v.1999. Artimisti ry perustettiin opiskelijoiden ja opettajien toimesta edistämän monitaiteen kehittämistä. Koulutusta on sovellettu viime vuosina yhä laajemmille kohderyhmille, erityisryhmät mukaanlukien.

Riitta-Liisa Helminen

Näyttelijä ja Alexander-tekniikan opettaja Riitta-Liisa Helminen on pitkän linjan näyttelijä ja pedagogi. Suomen teatterikoulun käytyään hän on toiminut vakituisilla kiinnityksillä ammattiteattereissa vuosina 1969-1985 (Ryhmäteatteri, KOM-teatteri, Vaasan Kaupunginteatteri sekä Turun kaupunginteatteri). Merkittäviä rooleja on ollut mm. Masha (Tsehov: Kolme sisarta), Martta (Vuolijoki: Niskavuoren naiset), Heta (Vuolijoki: Niskavuoren nuori emäntä) sekä Äiti ( TV-sarja Mummo).

Puheilmaisun lehtorina hän toimi Tampereen Yliopiston Näyttelijäntyön laitoksella vuosina 1985-1990. Helminen valmistui Alexander-tekniikan opettajaksi v. 1999 STAT/the Alexander school of Finland-koulutuksessa. Alexander-tekniikka vei mennessään, ja opinnoista lähtien hän on sekä opettanut että pitänyt yksityistunteja AT-tekniikkaa käyttäen tähän päivään asti.  Pirkan opistossa, Ahjolan kansalaisopistossa ja Suomen Lausujainliiton järjestämiä lausunnan ja Alexander-tekniikan kursseja Helmisellä on ollut vuodesta 1999 lähtien.

Puheilmaisun opettajana hän on ollut mm. Helsingin Ammattikorkeakoulu STADIAn Teatteri-ilmaisun ohjaajalinjalla sekä lukuisissa muissa koulutuksissa.
Riitta-Liisa Helmisen, Marjo Hämäläisen ja Pirkkoliisa Tikan yhteistyö alkoi yli 30 vuotta sitten Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutuksessa NÄTY.llä, ja jatkuu edelleen mm. monitaiteellisen ilmaisun koulutuksissa.

Kata LinDberg

Kata Lindberg, on v. 2018 yhteisömuusikoksi valmistunut pianisti, lastentarhanopettaja, monenlaisten erityisryhmien opettamiseen pätevöinyt opettaja sekä kiinalaisen lääketieteen terapeutti.

Hän on esiintynyt erilaisissa esityksissä ja kokoonpanoissa, joita on myös palkittu kansainvälisesti mm. parantavan teatterin festivaaleilla.

Linbergin muusikkouden laaja-alaisuudesta kertoo, että hän on toiminut mm. pianon vapaansäestyksen opettajana, laulukuoro Duuriksen kuoronjohtajana, säestänyt erilaisia laulajia keikoilla ja esiintynyt myös laulajana. Hänellä on sävellyksiä, sovituksia, ja nuotinnuksia eri kuoroille ym.

Kata Lindberg on myös toiminut säestäjänä Pirkkoliisa Tikan näyttämölaulun kursseilla, ja hän on tärkeä osa monitaiteellisen ilmaisun työryhmää.

Majoitus ja ruokailu

Kurssilaiset majoittuvat idyllisissä vanhoista hirsistä rakennetuissa lomamökeissä ja aitoissa, joissa lämmin vesi, astiat, jääkaappi ja mikro. Rakennukset sijaitsevat omassa rauhassa luonnonvaraisella, mäntykankaisella niemellä Runoilijan tien varrella. Vapaassa käytössäsi on kaksi saunaa (kerta- ja jatkuvalämmitteinen), polttopuut, tulistelupaikat, soutuvene ja hiekkaranta.

Ruokailu on omakustanteinen. 

Majoitus

Ohjelma

Työskentelyajat vaihtelevat säiden mukaan, koska pyrimme työskentelemään paljon ulkona luonnossa. Pysyvä työskentelytila on Visuveden Työväentalo, jossa voi käydä myös vapaa-aikana maalaamassa tai musisoimassa itsekseen tai toisten kanssa.  

Tarkempi ohjelma ja aikataulu varmistuu heinäkuun aikana.

Hinta

575 euroa / hlö. Hinta sisältää ryhmäopetuksen lisäksi yksilöllistä opetusta näyttämölaulun ryhmässä, Alexander- tekniikan yksityistunteja ja maalauksen materiaalikulut.

Hinta ei sisällä majoitusta. Majoituksen hinta koko ajalta on 100 – 200 euroa osallistujamäärästä riippuen. Majoitus maksetaan koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua ilmaiseksi 12.7.2019 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautumisen voi perua lääkärintodistuksella.

Yhteystiedot

Lisätietoja: info@artimisti.com

Ilmoittaudu: